INMET Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Siedziba:
Sosnowiec, ul. Nowopogońska 1A
Sygnatura akt:
X AAA 000/00/0
Doradca restrukturyzacyjny:
Zbigniew Głodny
Sąd upadłościowy:
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy

Ogłoszenia