Warning: finfo_open() [function.finfo-open]: Failed to load magic database at ''. in /plugins/media/libs/mm/src/Mime/Type/Magic/Adapter/Fileinfo.php on line 30
Usługi prawne | Legis - Kancelaria radcy prawnego Katowice, Radca Prawny Katowice

Usługi prawne

Pomagamy naszym Klientom na każdym etapie ich działalności: począwszy od tworzenia danego podmiotu gospodarczego, poprzez cały zakres jego działalności, zawierania umów czy kształtowania innych stosunków prawnych ich dotyczących, zmiany i przekształcenia takich stosunków oraz poprzez reprezentowanie Klientów przed sądami czy organami państwa, gdy dochodzą lub bronią swych praw, aż po reprezentowania ich w postępowaniach egzekucyjnych. Prowadzimy również postępowania likwidacyjne i upadłościowe.

Poniżej przedstawiamy dziedziny prawa, w których się specjalizujemy.

PRAWO CYWILNE

Świadczymy usługi w pełnym zakresie prawa cywilnego, w tym zarówno w zakresie umów i zobowiązań, prawa rzeczowego i nieruchomości, odszkodowań:

PRAWO SPÓŁEK

Obsługa spółek prawa handlowego, krajowych jak i z kapitałem zagranicznym, obejmująca wszelkie zagadnienia dotyczące ich funkcjonowania, w tym :

PRAWO PRACY

Świadczymy usługi prawne zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy, w tym:

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

Kancelaria od początku swego istnienia zajmuje się kwestiami związanymi z prawem upadłościowym.

Radca prawny Zbigniew Głodny jest syndykiem od 2001 roku. Jako syndyk oraz nadzorca sądowy prowadził blisko czterdzieści postępowań upadłościowych, zarówno obejmujących likwidację majątku upadłego oraz układy z wierzycielami.

Niezależnie od powyższego Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług związanych z reprezentowaniem wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, zgłaszaniem wierzytelności, prowadzeniem postępowań zażaleniowych w ramach postępowań upadłościowych, przygotowywaniem wniosków wierzycieli lub dłużników o ogłoszenie upadłości.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE I ARBITRAŻOWE

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym. Występujemy przed sądami arbitrażowymi, jak również przed Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich oraz Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.

POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE

Klientom świadczymy usługi i wspieramy ich radą w postępowaniach egzekucyjnych, zarówno, gdy występują w roli wierzyciela jak i w roli dłużnika.

OBSŁUGA SZPITALI

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną szpitali oraz placówek służby zdrowia.

WSPÓŁPRACA

Kancelaria pozostaje w stałej współpracy z doradcą podatkowym oraz z profesjonalnymi biurami księgowo - rachunkowymi, jednymi z największych na Śląsku.

Świadczymy usługi w języku polskim oraz w języku angielskim

 

 

Menu
View Larger Map