"UNITECH" S.A. w upadłości likwidacyjnej


Siedziba: Dąbrowa Górnicza, al. J. Piłsudskiego 90

Sygnatura akt: X GUp 38/13/9

Syndyk: Zbigniew Głodny

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy

 

Ogłoszenia

Syndyk wzywa byłych pracowników upadłego do wysyłania pocztą na adres kancelarii syndyka oświadczeń o aktualnym numerze rachunku bankowego, na który mają zostać przelane pieniądze z ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Oświadczenie byłego pracownika powinno zawierać jego imię i nazwisko, adres, nazwę banku, numer rachunku bankowego oraz własnoręczny podpis.

Menu
View Larger Map