Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno - Wiertniczych Grażyna Janik Roman Kuś Sp. j. w upadłości

 

Siedziba: Sosnowiec, ul. Nowopogońska 1A

Sygnatura akt:  X GUp 119/19/3

Syndyk: Zbigniew Głodny

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy

 

Ogłoszenia

Menu
View Larger Map