Služby

V oblasti daňových otázek a účetnictví dlouhodobě spolupracujeme s daňovým poradcem a profesionálními účetními kancelářemi. Od začátku svého působení se Kancelář zabývá také úpadkovým právem a vede úpadková a reorganizační řízení. Poskytujeme služby v polském a anglickém jazyce. Seznamte se s naší nabídkou a využijte služeb naší Advokátní kanceláře. Pomáháme našim Klientům v každé fázi jejich podnikání: počínaje od založení vybraného hospodářského subjektu, v celé oblasti jeho činnosti, uzavírání smluv nebo v případě vytváření jiných právních vztahů, změny a transformace těchto vztahů a při zastupování Klientů před soudy nebo státními orgány, v situaci kdy se domáhají nebo brání svá práva, až po jejich zastupování při exekučních řízeních. Také vedeme likvidační a konkurzní řízení.

Dále uvádíme oblasti práva, ve kterých se specializujeme.

OBČANSKÉ PRÁVO 

Poskytujeme služby v celém rozsahu občanského práva, včetně oblasti smluv a závazků, věcného práva, práva o nemovitostech a odškodnění:

FIREMNÍ PRÁVO

Poskytujeme právní služby pro subjekty z oblasti obchodního práva, a to jak pro státní společnosti, tak i pro společnosti se zahraničním kapitálem ve všech oblastech spojených s jejich fungováním:

PRACOVNÍ PRÁVO

Poskytujeme právní služby jak v oblasti individuálního, tak i kolektivního pracovního práva:

ÚPADKOVÉ A REORGANIZAČNÍ PRÁVO

Advokátní kancelář se od svého vzniku zabývá otázkami spojenými s úpadkovým právem. Advokát Zbigniew Głodny působí jako insolvenční správce od roku 2001. Jako insolvenční správce a soudní zástupce vedl skoro čtyřicet insolvenčních řízení, která zahrnovala likvidaci konkurzního majetku a dohod s věřiteli. Nehledě na výše uvedené se Kancelář zabývá poskytováním služeb spojených se zastupováním věřitelů v insolvenčních řízeních, nahlašováním pohledávek, vedením stížnostních řízení v rámci insolvenčních řízení, přípravou žádostí věřitelů nebo dlužníků o vyhlášení úpadku.

SOUDNÍ, SPRÁVNÍ A ARBITRÁŽNÍ ŘÍZENÍ

Zastupujeme Klienty v řízeních před obecnými i správními soudy, Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem. Vystupujeme před arbitrážními soudy, podobně jako před Soudním tribunálem Evropské unie a Soudním dvorem v Lucemburku.

EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ

Poskytujeme našim Klientům služby a sloužíme radou v exekučních řízeních v případech, kdy se ocitnou v roli věřitele nebo dlužníka.

PRÁVNÍ SLUŽBY PRO NEMOCNICE

Kancelář se zabývá právní pomocí nemocnicím a institucím poskytujícím zdravotní služby.

SPOLUPRÁCE

Kancelář dlouhodobě spolupracuje s daňovým poradcem a profesionálními účetními kancelářemi, které patří mezi největší ve Slezsku.

Poskytujeme služby v polském a anglickém jazyce.

Menu
View Larger Map